คลิกเข้า ชมผลงานของเรา

Allen & Heath SQ-6 Digital Mixer ดิจิตอลมิกเซอร์

  Allen & Heath SQ-6 ดิจิตอลมิกเซอร์


48-Channel / 36-Bus Digital Mixer 

เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล Allen & Heath SQ-6, 24 Microphone Preamps, 7″ Capacitive Touchscreen, 24+1 faders, 96 kHz FPGA Processing, Eight Stereo FX Engines with Returns, 32 x 32 USB Audio Interface, AES Output, 12 Stereo Mixes + LR, Channel LCD Displays, 16 Assignable SoftKeys


The Allen & Heath SQ-6 is a 48-channel, 36-bus digital mixing console well suited for live sound, corporate A/V, recording studios, and houses of worship. The SQ-6 features 24+1 motorized faders and 24 professional-quality microphone preamps. There are also eight stereo FX engines with dedicated return channels and access to the RackExtra FX library. The mixer’s 12 stereo outputs (configurable as groups or auxes) are well suited for in-ear-monitor setups, while the Auto Mic Mixing function offers quick and easy operation over multiple microphones for conferences, panel talks, and more.At the heart of the SQ-6 lies the 96 kHz XCVI Core FPGA engine, which delivers professional, high-resolution audio quality, ultra-low latency (less than 0.7 ms), variable bit depth for precision and noise performance, mix coherency down to the sample, and the power to handle high channel / mix counts and ample FX processing. The SQ’s DEEP processing architecture allows you to hand-pick boutique compressor and preamp emulations and embed them directly within the mixer’s inputs and mix channels, all without adding system latency or setup hassles.


The front panel is centered around the mixer’s 7″ capacitive touchscreen and framed by an array of high-grip, illuminated encoders, which offer clear visual feedback and quick, hands-on control. You can drag-and-drop channels and mixes to any strip with custom naming and color coding on the strip display, allowing you to build a mix environment that mirrors your workflow. The SQ-6 offers softkeys, which can be freely assigned to any function for a customized and advanced workflow. The on-board recorder uses a USB Type-A port to record stereo and multitrack sessions to a flash drive. The recorder can also playback stereo and multitrack files, making it well suited for virtual sound checks and studio mixing.


The SQ-6 offers expansion options via Allen & Heath’s stage box expanders, or install an optional Dante or Waves card to adapt and expand using the latest digital technologies. SQ is fully compatible with the ME Personal Mixing System, allowing performers to take control of their own monitor mixes. Any number of ME-1 and ME-500 personal mixers can be daisy-chained from the mixer’s SLink port, or from a connected remote expander. The Allen & Heath SQ-6 ships with a power cord.Features:

96kHz FPGA processing, 48 Input Channels

DEEP Processing ready, 25 Faders / 6 Layers

12 Stereo mixes + LR, 3 Stereo Matrix

8 Stereo FX Engines + dedicated returns

7” capacitive touchscreen, Channel LCD displays

SLink port for remote audio / expansion

64ch I/O Port for audio networking, 32×32 USB audio interface

SQ-Drive direct recording to USB

AES output, Chromatic channel metering

Integrated LED illumination, Dedicated physical controls

16 Assignable SoftKeys, 4 Assignable Soft Rotaries

Keyboard Amplifier Behringer ULTRATONE K3000FX

Keyboard Amplifier Behringer ULTRATONE K3000FX

The 300-Watt ULTRATONE K3000FX excels as an extraordinarily-versatile keyboard and electronic drum kit amplifier, as well as a high-quality 4-channel Public Address (PA) system, with a world-class, 15" Bugera Speaker – all in one compact and easy-to-transport package. Specializing in rich, accurate tone and professional features, such as a studio-grade Multi-FX Processor and our own FBQ Feedback Detection System, this powerful workhorse will bring out the best in your performance gig after gig.

Channel Your Sound

The K3000FX gives you 4 independent stereo channels, each with separate Volume and FX Send controls, plus an additional XLR mic input on Channel 1 for the direct connection of a dynamic microphone. So, if you’re the kind of keyboardist or drummer with multiple instruments at your disposal, the K3000FX is ready to handle up to 4 independent signals. It is also ideal for use as an all-in-one solution for keys and vocal applications.


The Master Section provides separate controls for FX Return, Master Volume and Phones. A stereo Aux Input allows you to play recorded music through the K3000FX during performance breaks, or just for playing along. A separate headphone output is perfect for quiet practicing. The K3000FX also features a balanced stereo XLR DI output with Ground Lift, for direct recording or connecting to an existing PA system. The Link Output allows you to add a second K3000FX with a single mic cable, creating a versatile 600-Watt portable stereo PA system.

Big, Beautiful BUGERA

A powerful 15" Bugera woofer, made by skilled artisans, works in connection with a custom-made 1.0" high frequency driver for awesome, full-range sound. Long appreciated by the most demanding guitarists and bassists in the world, keyboard players and PA specialists are now getting in on the Bugera action!