เวทีให้เช่า

บริการ เวทีให้เช่า พร้อมขนส่งติดตั้ง
ติดต่อใช้บริการ / 088-4046460 / Line @BOXdB

  • เวทีขนาด 3.6 x 3.6 สูง 40,60,80 ซม. = 4,000 บาท/วัน
  • เวทีขนาด 4.8 x 3.6 สูง 40,60,80 ซม. = 4,500 บาท/วัน
  • เวทีขนาด 7.2x 3.6 สูง 40,60,80 ซม. = 5,500 บาท/วัน
  • เวทีขนาด 9.6x 4.8 สูง 40,60,80 ซม. = 7,500 บาท/วัน

    *ราคานี้พร้อมขนส่งติดตั้งรื้อถอน ในเขตกรุงเทพฯ
    **ราคานี้ไม่รวมพรม หากต้องการเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย
    ***ราคานี้พร้อมบันได 2 ชุด