เครื่องทำฟองสบู่ ให้เช่า

เครื่องทำฟองสบู่ บับเบิ้ล ให้เช่า

เครื่องทำฟองสบู่ บับเบิ้ล ให้เช่า
• เครื่อง
ทำฟองสบู่ บับเบิ้ล แบบ 2 หัว
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ
• น้ำยา สำหรับ 1 - 2 คิว
• เจ้าหน้าที่ควบคุม
• การปล่อย จำนวน 1 คิว