คลิกเข้า ชมผลงานของเรา

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงิน 
ต้องโอนเงิน 50% แรก ก่อนเริ่มงาน 7 วัน 
และ 50% ครึ่งหลัง ให้ชำระเป็นเงินสดภายในวันงาน


ชื่อบัญชี พงษ์พันธ์  วัฒนกุลพานิชธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 651-2188-751
ทุกครั้งที่โอนเงินเสร็จแล้ว กรุณาแจ้งที่ 096-789-7914
หรือแสกน สำเนา การโอนเงิน ส่งมาที่ boxdecibel@gmail.com