เวทีอลูมิเนียม ให้เช่า

บริการ เวทีให้เช่า พร้อมขนส่งติดตั้ง
ติดต่อใช้บริการ / 088-4046460 / Line @BOXdB

ให้เช่าเวทีอลูมิเนียม คุณภาพสูง ไม่มีสนิม  • *ราคานี้พร้อมขนส่งติดตั้งรื้อถอน ในเขตกรุงเทพฯ
    **ราคานี้ไม่รวมพรม หากต้องการเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย
    ***ราคานี้พร้อมบันได 2 ชุด


 


ติดต่อใช้บริการ เวที / 088-4046460