คลิกเข้า ชมผลงานของเรา

SOUNDVISION SU-990D Digital Wireless Microphones

ชุดไมค์ลอย ดิจิตอล มือถือคู่ SOUNDVISION SU-990D/HT ย่าน UHF คลื่นความถี่ 694.4 ~ 702.7 และ 748.3 ~ 757.7 MHz Digital Wireless Microphones (Dual Handheld Transmitter) จากแบรนด์ SOUNDVISION


คุณสมบัติ

ไมโครโฟนไร้สายการใช้งานในย่าน UHF 694.4 – 702.7 และ 748.3 – 757.7 MHz

สามารถตอบสนองความถี่ 30Hz – 20 kHz ได้

สามารถเลือกใช้ความถี่ Pre-set ได้มากถึง 180 ช่อง

มีเสาอากาศแบบ True diversity จำนวน 4 ต้น

มีเทคโนโลยี Digital 16 bit ID pilot ไม่มีสัญญาณรบกวนแม้แต่ความถี่เดียวกัน

สามารถจับคู่กันได้จากสัญญาณอินฟราเรด พร้อมดาวน์โหลดความถี่จากเครื่องรับสัญญาณ

ระบบไร้สายมีการใช้อุปกรณ์การเข้ารหัสอย่างชาญฉลาด

มีหน้าจอแบบ TFT แสดงสถานะสัญญาณ AF/RF, Battery level, Group, Channel และ Menu setting

มีระบบสแกนหาความถี่และแสดงสัญญาณแบบ Spectrum

สามารถปรับแต่งเสียงได้ 9 Pre-set

สามารถใช้งานได้ไกลถึง 120 เมตร ในที่โล่งแจ้ง

มีระบบปิดเสียงแบบอัตโนมัติเมื่อวางไมโครโฟนไว้ในแนวระนาบ

ระบบมีการออกแบบการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ใช้ไมโครโฟนได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

เหมาะสำหรับการใช้งานเวที ไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่, ในคลับ, ในห้องประชุม, ในห้องฝึกอบรม, งานพูดหรือร้องเพลง หรืออื่นๆ