เครื่องเสียงให้เช่า

ติดต่อใช้บริการ  088-4046460 / Line : @BOXdB

เครื่องเสียง ให้เช่า

เครื่องเสียง ให้เช่าราคา 3,500 บาท
Sound System Rental
• ลำโพง Active Spaeker 15" ALTO 2 ตู้
• มิกเซอร์ อนาล็อก 4,8 ch
• ไมโครโฟนไร้สาย 4 ตัว 
• ขาตั้งลำโพง 2 ชุด
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ
• เจ้าหน้าที่ควบคุม
• ระยะเวลาการใช้งาน 6 - 8 ชั่วโมง

***เครื่องเสียงชุดนี้ เหมาะสำหรับ 50 - 100 ท่าน
                                               
( ราคานี้รวมค่าขนส่ง / ติดตั้ง ภายในวันงาน ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล)

เครื่องเสียง ให้เช่าราคา 5,000 บาท
Sound System Rental
• ลำโพง Active Spaeker 15" ALTO 4 
ตู้
• มิกเซอร์ อนาล็อก 4,8 ch
• ไมโครโฟนไร้สาย 4 ตัว 
• ขาตั้งลำโพง 2 ชุด
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ
• เจ้าหน้าที่ควบคุม
• ระยะเวลาการใช้งาน 6 - 8 ชั่วโมง
***เครื่องเสียงชุดนี้ เหมาะสำหรับ 100-200 ท่าน
                                              
( ราคานี้รวมค่าขนส่ง / ติดตั้ง ภายในวันงาน ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล)

เครื่องเสียงให้เช่า ชุด อะคูสติก ราคา 6,500 บาท
Acoustic Sound System Rental 
• PA ลำโพง Active Spaeker 15" ALTO 2 ตู้
• Monitor ลำโพง 
Active Spaeker 15" ALTO 2 ตู้
• อนาล๊อก มิกเซอร์ 12 ch Alto Live
• ไมโครโฟนไร้สาย TDK - AT 4 ตัว
• ไมค์โครโฟนสาย 2 ตัว
• DI BOX 2 ch

• ขาตั้งลำโพง 2 ชุด
• ชุดขาตั้งไมค์โครโฟน และ โน๊ต
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ
• เจ้าหน้าที่ควบคุม
• ระยะเวลาการใช้งาน 6 - 8 ชั่วโมง              
***เครื่องเสียงชุดนี้ เหมาะสำหรับ 100-150ท่าน

( ราคานี้รวมค่าขนส่ง / ติดตั้ง ภายในวันงาน ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล)

เครื่องเสียงให้เช่า ชุด  ราคา 7,000 บาท
(เป็นชุดเครื่องเสียงที่มีขนาดเล็ก แต่ให้พลังเสียงที่ดังถึง 130 dB เหมาะสำหรับงานพื้นที่จำกัด)
SOUND SYSTEM 
• ลำโพง Mid-Hi TOPPPRO SOHO v8 จำนวน 2 ตู้ 

• ลำโพง Subbass TOPPPRO SOHO s12 จำนวน 2 ตู้
• 
Monitor ลำโพง Active Spaeker 15" ALTO 2 ตู้
• DIGITAL Mixer ALLEN QU16
• ไมโครโฟนไร้สาย 4 ตัว
• ไมโครโฟนสาย 2 ตัว
• DI BOX 

• ชุดขาตั้งไมค์โครโฟน และ โน๊ต
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ
• เจ้าหน้าที่ควบคุม

• ระยะเวลาการใช้งาน 6 - 8 ชั่วโมง
( ราคานี้รวมค่าขนส่ง / ติดตั้ง ภายในวันงาน ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล)

เครื่องเสียงให้เช่า Event  ราคาวันละ 7,500 บาท
SOUND SYSTEM EVENT SET
• Mid-hi Active Spaeker 15" ALTO 2 ตู้
• Low Active Spaeker 18" ALTO 2 ตู้
• Monitor ลำโพง 
Active Spaeker 15" ALTO 2 ตู้
• ดิจิตอล มิกเซอร์ Allen QU16
• ไมโครโฟนไร้สาย TDK - AT 4 ตัว

• ขาตั้งลำโพง 2 ชุด
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ
• เจ้าหน้าที่ควบคุม
• ระยะเวลาการใช้งาน 6 - 8 ชั่วโมง
***เครื่องเสียงชุดนี้ เหมาะสำหรับ 100-250 ท่าน

( ราคานี้รวมค่าขนส่ง / ติดตั้ง ภายในวันงาน ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล)


เครื่องเสียงให้เช่า Event  ราคาวันละ 9,000 บาท
SOUND SYSTEM Mini Concert SET
• Mid-hi Spaeker 15" Passive  4 ตู้
• Low Spaeker 18" Passive 4 ตู้
• Monitor ลำโพง 
Active Spaeker 15" ALTO 4 ตู้
• ดิจิตอล มิกเซอร์ Allen SQ6
• ไมโครโฟนไร้สาย TDK - AT 4 ตัว
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ
• เจ้าหน้าที่ควบคุม
• ระยะเวลาการใช้งาน 6 - 8 ชั่วโมง
***เครื่องเสียงชุดนี้ เหมาะสำหรับ 200-300 ท่าน

( ราคานี้รวมค่าขนส่ง / ติดตั้ง ภายในวันงาน ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล)

เครื่องเสียงให้เช่า Concert  ราคาพิเศษ!!!
SOUND SYSTEM BIG Concert SET
• Mid-hi Line Array 12x2 Passive จำนวน 8 ตู้
• Truss Aluminium U 6x1.5m จำนวน 2 ชุด

• Low Spaeker 18" Passive 12 ตู้
• Monitor ลำโพง 
Active Spaeker 15" ALTO 4 ตู้
• Powwer Amp Set
• ดิจิตอล มิกเซอร์ Allen SQ6
• ไมโครโฟนไร้สาย TDK - AT 4 ตัว
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ
• เจ้าหน้าที่ควบคุม
• ระยะเวลาการใช้งาน 6 - 8 ชั่วโมง
***เครื่องเสียงชุดนี้ เหมาะสำหรับ 600-1,200 ท่าน

( ราคานี้รวมค่าขนส่ง / ติดตั้ง ภายในวันงาน ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล)

++++ อุปกรณ์เพิ่มเติม ++++

เครื่องเสียงให้เช่า ชุด PA DELAY ราคา 1,500 บาท

• ลำโพง DE LAY Active Spaeker 15" ALTO 2 ตู้
• สายสัญญานต่อลำโพง
ซึ่งเหมาะกับงานประเภท : เพิ่มเติมความดัง ในจุดที่สัญญานเสียงไปไม่ถึง

เครื่องเสียงให้เช่า ชุด Stage Monitor ราคา 1,500 บาท

• ลำโพง Stage Monitor Active Spaeker 15" ALTO 2 ตู้
ซึ่งเหมาะกับงานประเภท : ใช้ฟังบนเวที สำหรับ วงดนตรี และ การแสดงบนเวที